Nájdi ten správny materiál:

Nájdete tu pre vzdelávanie našich detí  aktivity a pracovné listy.prezentácie a videoprednášky.rôzne filmy a e-kníhy.najmä tak potrebnú podporu k učeniu sa doma 😉

Často počúvam o tom, ako by sa mali rodičia viac venovať svojim deťom, aby zvládali dnešnú školu. Úlohy, cvičenia, projekty… je toho skrátka veľa. Dospeláci ale nemajú energiu a čas to zvládnuť, moderná doba a technológie ich naplno vyťažujú a domov chodia poriadne vyšťavení. Potrebujú inteligentného pomocníka, ktorý pomôže deťom precvičovať a zdokonaľovať sa v zručnostiach a upevňovať vedomosti, ktoré sa im v budúcnosti zídu.
A presne o tom je SmartBooks:
Inteligentná cvičebnica pre deti 0. až 9. ročníka ZŠ. 👧 🧒
✔️ Žiaka preskúša a ihneď doučí
✔️ Obsahuje kompletné učivo ZŠ
✔️ Ideálna aj pre integrované deti so ŠVVP
(ADHD, dysgrafik, dyslektik, dyskalkulik, porucha pozornosti…)
✔️ Vlastné tempo učenia
✔️ Rodič vidí merateľný pokrok dieťaťa vo vedomostiach
✔️ Rodič sa s deťmi vôbec neučí, len motivuje a kontroluje
✔️ Pomáha zlepšiť prospech a vedomosti
✔️ Pre PC, tablety, mobily i interaktívne tabule.
Ak sa o ňom chcete dozvedieť viac viď http://www.smartbooks.sk/
Miroslav Sopko, správca webu www.zavretaskola.sk

O Autorovi

Manžel, otec, učiteľ a predseda správnej rady Nadácie EDUvolúcia

Kontakt na inštitúcie


Stránka ministerstva školstva:
https://www.ucimenadialku.sk/kontakt/
info@ucimenadialku.sk
Poradenské call centrum rezortu školstva

0800 138 033  (v pracovné dni  od 8:00 do 16:00)
————————————————

https://vudpap.sk/kontakty/
Pre rodičov, ich deti a pedagogických zamestnancov: koronavirus@vudpap.sk (nonstop)

Pre rodičov, ktorí akútne potrebujú podporu psychológa: 02 4488 1649 (pracovné dni od 9:30 do 14:30)

Bezplatná zelená VÚDPaP linka: 0800 864 883 (pracovné dni od 9:00-18:00)

Pre odbornú verejnosť – zamestnancov i riaditeľov CPPPaP a ČSPP: 0910 186 627 (pracovné dni od 9:00 do 17:00)

Zastavme násilie

https://www.zastavmenasilie.gov.sk/poradna/

Bezplatná NON-STOP linka: 0800 212 212

Ďalšie linky

LINKA DÔVERY NEZÁBUDKA (Liga za dusevne zdravie)

Tel: 0800 800 566

www.dusevnezdravie.sk


Andreas (iba v téme autizmus)

www.andreas.sk

Na telefóne +421 908 767 565 sme k dispozícii každý deň medzi 12:00 a 13:30


Dobrá Linka (Psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením)

#dobrálinka


Linka detskej istoty (LDI) /nonstop/

116 111

http://www.ldi.sk/


Modrý anjel

www.modryanjel.sk

Inštitút psychoterapie a socioterapie

Telefón: 02/44 880 163

https://www.socioterapia.sk/kontakt/

Skúste aj…


Linka dôvery /nonstop/

055/ 622 2323

Linka pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch

0800 212 212

 

Linka nádeje /nonstop/

055/ 644 1155

 

Linka detskej dôvery

0907 401 749

(Každý pracovný deň od 14:00 do 20:00 hod.)

 

Sociálno-právna poradňa LDI/Ambulantné krízové stredisko LDI

0800 500 500

(Štvrtok a sobotu od 14:00 – 20:00 hod.)

 

Hore
V Blízkosti Offcanvas Bočný Panel