Nájdi ten správny materiál:

Nájdete tu pre vzdelávanie našich detí  aktivity a pracovné listy.prezentácie a videoprednášky.rôzne filmy a e-kníhy.najmä tak potrebnú podporu k učeniu sa doma 😉

Nedajte sa odradiť ľuďmi, čo vás presviedčajú, že sa niečo nedá. Neverte ľuďom, ktorí vám hovoria, že nemôžete nič zmeniť. Nedajte sa zaplniť horkosťou z neúspechu, zastaviť prekážkou a cúvnuť pred výsmechom.

Nevzdať sa a neprestať, to je moje heslo. Niekedy naň zabúdam, ale vždy sa k nemu vraciam. Lebo tak jednoduché to je. Každé sklamanie nám otvorí príležitosť spoznať nové možnosti. Dvere, ktoré je potrebné otvoriť, veci, ktoré dokážete urobiť. Som vďačný za moju rodinu a priateľov, ktorí mi dávajú chuť ísť do nových výziev. Preto som sa spojil s Tonym Adamčíkom, Jančim Hamáčkom, Jožkom Ondášom a mnohými ďalšími. Tvoríme projekt EDUvolúcie, súbežného vzdelávacieho systému, v ktorom dostane každý šancu využívať v maximálnej miere svoj potenciál, urýchľovača inovácií a inkubátora pre vytváranie skutočnej slobody spojenej so zodpovednosťou. Kde sa rešpekt spája s partnerstvom pri tvorbe seba a spoločenstva.

Môžete sa pridať aj vy, je tu veľa práce pre každého, kto dokáže nájsť v sebe tú jedinečnú silu meniť svet. Lebo pandémia nám naplno odhalila všetky chyby, ktoré sme až doteraz prehliadali. No odhalila aj charakter a hodnoty, na ktorých stojíme. Preto neprestávajme snívať a predstavovať si ideálne prostredie, kde každé dieťa môže prejaviť svoju jedinečnosť a s radosťou budovať svoju budúcnosť.

Zabudnime na obmedzenia, tie sú len v našej mysli, vráťme sa k ideálom ľudskosti, nebojme sa zmien a hlavne si navzájom dôverujme, pretože tak prekonáme i to, o čom nás presviedčali, že je nemožné.

…a ešte si dovolím zacitovať z anotácie nášho i vášho projektu:

Súčasný školský systém bol vybudovaný na uspokojovanie potrieb masovej priemyselnej výroby. Dnes už nedokáže pružne reagovať na výzvy globalizovanej a digitalizovanej spoločnosti. EDUvolúcia prináša nový vzdelávací systém pre 21. storočie. Vzniká paralelne a postupne eliminuje nedostatky súčasného školského systému. Súčasný školský systém pripravuje žiakov a študentov pre život riadený autoritami. Nový systém prebieha v plne decentralizovanom prostredí: všetci jeho účastníci sa priamo aj sprostredkovane podieľajú na jeho vytváraní a riadení. Výsledkom sú rovnaké šance pre každé dieťa, čo mu umožňuje naplno prejaviť a rozvíjať svoj talent pre uplatnenie sa v spoločnosti. Eliminuje sa tým diskriminácia na základe ekonomického, sociálneho aj etnického statusu. Takto EDUvolúcia buduje sebavedomé a vzdelané spoločenstvo, ktoré dokáže pružne reagovať inováciami na rýchlo meniaci sa svet. EDUvolúcia si vyžaduje ako prvé kroky úpravu legislatívy, zriadenie samosprávy a vytvorenie digitálnej platformy.

Môžete sa k nám pridať i na facebooku, každá pomoc ako šíriť a podporovať myšlienky EDUvolúcie je vítaná. Všetky informácie nájdete na na našom webe www.eduvolucia.sk.

O Autorovi

Manžel, otec, učiteľ a predseda správnej rady Nadácie EDUvolúcia

Kontakt na inštitúcie


Stránka ministerstva školstva:
https://www.ucimenadialku.sk/kontakt/
info@ucimenadialku.sk
Poradenské call centrum rezortu školstva

0800 138 033  (v pracovné dni  od 8:00 do 16:00)
————————————————

https://vudpap.sk/kontakty/
Pre rodičov, ich deti a pedagogických zamestnancov: koronavirus@vudpap.sk (nonstop)

Pre rodičov, ktorí akútne potrebujú podporu psychológa: 02 4488 1649 (pracovné dni od 9:30 do 14:30)

Bezplatná zelená VÚDPaP linka: 0800 864 883 (pracovné dni od 9:00-18:00)

Pre odbornú verejnosť – zamestnancov i riaditeľov CPPPaP a ČSPP: 0910 186 627 (pracovné dni od 9:00 do 17:00)

Zastavme násilie

https://www.zastavmenasilie.gov.sk/poradna/

Bezplatná NON-STOP linka: 0800 212 212

Ďalšie linky

LINKA DÔVERY NEZÁBUDKA (Liga za dusevne zdravie)

Tel: 0800 800 566

www.dusevnezdravie.sk


Andreas (iba v téme autizmus)

www.andreas.sk

Na telefóne +421 908 767 565 sme k dispozícii každý deň medzi 12:00 a 13:30


Dobrá Linka (Psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením)

#dobrálinka


Linka detskej istoty (LDI) /nonstop/

116 111

http://www.ldi.sk/


Modrý anjel

www.modryanjel.sk

Inštitút psychoterapie a socioterapie

Telefón: 02/44 880 163

https://www.socioterapia.sk/kontakt/

Skúste aj…


Linka dôvery /nonstop/

055/ 622 2323

Linka pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch

0800 212 212

 

Linka nádeje /nonstop/

055/ 644 1155

 

Linka detskej dôvery

0907 401 749

(Každý pracovný deň od 14:00 do 20:00 hod.)

 

Sociálno-právna poradňa LDI/Ambulantné krízové stredisko LDI

0800 500 500

(Štvrtok a sobotu od 14:00 – 20:00 hod.)

 

Hore
V Blízkosti Offcanvas Bočný Panel