Nájdi ten správny materiál:

Nájdete tu pre vzdelávanie našich detí  aktivity a pracovné listy.prezentácie a videoprednášky.rôzne filmy a e-kníhy.najmä tak potrebnú podporu k učeniu sa doma 😉

Čas, v ktorom sme sa ocitli, je istým spôsobom praktickou školou empatie. Okrem toho, že plníme rôzne zadania, ktoré nám prichádzajú zo škôl, učíme sa vedomostiam, opakujeme a precvičujeme, pomáhame si aj navzájom a zažívame reálnu podporu, ktorá prichádza z online sveta. Tu je príležitosť, ako sa so svojimi deťmi zapojiť do tvorenia záchrannej siete pre tých momentálne najzraniteľnejších – seniorov, ktorí sa ocitli v úplnej izolácii v domovoch dôchodcov.

Potrebujú to isté, čo my všetci- pocit, že na nich niekto myslí, že napriek izolácii môžu byť v ľudskom spojení. Ako na to? Vytvorte so svojimi deťmi pozdrav pre seniora. Buďte čo najosobnejší, napíšte, čo prežívate Vy a že myslíte pritom aj na to, čo zažívajú oni. Rozkliknite tento článok, a svoj pozdrav pošlite cez formulár, alebo priamo na mailovú adresu, špeciálne zriadenú na tento účel. Dobrovoľníci vytriedia Vaše pozdravy a doručia ich do domovov, kde ich zase ďalší dobrí ľudia – pracovníci v domovoch – sprostredkujú, ukážu a prečítajú priamo starkým.

Hoci práve teraz je to pre nich najťažšie, keďže aspoň cez sviatky boli zvyknutí mať na návšteve svojich blízkych, výzva platí až do skončenia povinnej izolácie. Ak chcete byť stabilnou súčasťou podpornej siete dobrých slov pre starkých, pridajte písanie správ pre nich medzi svoje denné, alebo týždenné rutiny. Môžete napríklad a začať písať s deťmi denník o tom, čo zažívajú a každý večer jeho stránku odoslať starkým. Budú tak súčasťou Vášho coronapríbehu a zároveň Vaše deti budú vnímať hlbší zmysel zapisovania si zážitkov zo svojich dní. Vznikne Vám tak nielen krásna podporná aktivitu pre seniorov, ale aj záznamy, ktoré neskôr budú pre rodiny Vašich detí vzácnou Koronikou týchto čias.

Okrem precvičenia si štylizácie myšlienok a pravopisu, vyjadrenia svojich pocitov tak dostanú deti do daru možnosť pomáhať niekomu tým, čo robia.

O Autorovi

Manžel, otec, učiteľ a predseda správnej rady Nadácie EDUvolúcia

Kontakt na inštitúcie


Stránka ministerstva školstva:
https://www.ucimenadialku.sk/kontakt/
info@ucimenadialku.sk
Poradenské call centrum rezortu školstva

0800 138 033  (v pracovné dni  od 8:00 do 16:00)
————————————————

https://vudpap.sk/kontakty/
Pre rodičov, ich deti a pedagogických zamestnancov: koronavirus@vudpap.sk (nonstop)

Pre rodičov, ktorí akútne potrebujú podporu psychológa: 02 4488 1649 (pracovné dni od 9:30 do 14:30)

Bezplatná zelená VÚDPaP linka: 0800 864 883 (pracovné dni od 9:00-18:00)

Pre odbornú verejnosť – zamestnancov i riaditeľov CPPPaP a ČSPP: 0910 186 627 (pracovné dni od 9:00 do 17:00)

Zastavme násilie

https://www.zastavmenasilie.gov.sk/poradna/

Bezplatná NON-STOP linka: 0800 212 212

Ďalšie linky

LINKA DÔVERY NEZÁBUDKA (Liga za dusevne zdravie)

Tel: 0800 800 566

www.dusevnezdravie.sk


Andreas (iba v téme autizmus)

www.andreas.sk

Na telefóne +421 908 767 565 sme k dispozícii každý deň medzi 12:00 a 13:30


Dobrá Linka (Psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením)

#dobrálinka


Linka detskej istoty (LDI) /nonstop/

116 111

http://www.ldi.sk/


Modrý anjel

www.modryanjel.sk

Inštitút psychoterapie a socioterapie

Telefón: 02/44 880 163

https://www.socioterapia.sk/kontakt/

Skúste aj…


Linka dôvery /nonstop/

055/ 622 2323

Linka pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch

0800 212 212

 

Linka nádeje /nonstop/

055/ 644 1155

 

Linka detskej dôvery

0907 401 749

(Každý pracovný deň od 14:00 do 20:00 hod.)

 

Sociálno-právna poradňa LDI/Ambulantné krízové stredisko LDI

0800 500 500

(Štvrtok a sobotu od 14:00 – 20:00 hod.)

 

Hore
V Blízkosti Offcanvas Bočný Panel