Nájdi ten správny materiál:

Nájdete tu pre vzdelávanie našich detí  aktivity a pracovné listy.prezentácie a videoprednášky.rôzne filmy a e-kníhy.najmä tak potrebnú podporu k učeniu sa doma 😉

IBobor je s vami aj teraz, či už ste vonku, alebo sedíte doma. Okrem celého archívu súťaže, si organizátori pre žiakov druhého stupňa pripravili úplne novú sadu úloh! 😍
Nájdete ju od 15.4. 9:00 v archíve v ročníku Karanténa 😷. V ročníku Prechádzky 🌳 nájdete stále výber starších grafových úloh pre žiakov prvého aj začiatku druhého stupňa.

A ako sa dá využiť archív na maximum okrem toho, že dáte žiakom riešiť úlohy?
✔️ Nech si vyberú tú, ktorá sa im najviac páčila/bola najľahšia/najťažšia/najväčšia výzva a spíšu spôsob, akým ju riešili.
✔️ Tí, ktorí radšej rozprávajú, môžu nahrať video, v ktorom vysvetlia spolužiakom, ako mali postupovať.
✔️ Žiaci môžu vytvoriť hru na základe tejto úlohy. Môžu ju programovať napríklad v Scratchi. Ale super sú aj papierové hry, pri ktorých sa používajú kartičky, kocky, figúrky…
✔️ Možno sa k niektorým úlohám dá vymyslieť rozšírenie – ďalšie levely, náročnejšie podmienky… Tieto ťažšie úlohy si môžu žiaci medzi sebou vymeniť a riešiť.
✔️ Starší a akční žiaci môžu zisťovať, kde je v úlohe informatika a ako to funguje “naozaj”.
✔️ Alebo vedia žiaci vymyslieť vlastné úlohy. Spolu s odpoveďami a riešením.
❓ Máte iné overené aktivity, nápady, či námety? Napíšte ich do komentárov 🙂

Archív nájdete na http://demo.ibobor.sk/sutaz_demo/ a už teraz sa tešíme na všetkých, čo si zasúťažia. Ak nám pošlete aj nejaké žiacke reakcie, výtvory, či námety, budeme sa veľmi tešiť 🙂

PS: Bodovanie je iné ako pri bežnej súťaži. Nezískavajú sa záporné body, za ľahké úlohy je 1b, za stredné 2b a za ťažké 3b. Veríme, že to bude takto viac motivačné.

O Autorovi

Manžel, otec, učiteľ a predseda správnej rady Nadácie EDUvolúcia

Kontakt na inštitúcie


Stránka ministerstva školstva:
https://www.ucimenadialku.sk/kontakt/
info@ucimenadialku.sk
Poradenské call centrum rezortu školstva

0800 138 033  (v pracovné dni  od 8:00 do 16:00)
————————————————

https://vudpap.sk/kontakty/
Pre rodičov, ich deti a pedagogických zamestnancov: koronavirus@vudpap.sk (nonstop)

Pre rodičov, ktorí akútne potrebujú podporu psychológa: 02 4488 1649 (pracovné dni od 9:30 do 14:30)

Bezplatná zelená VÚDPaP linka: 0800 864 883 (pracovné dni od 9:00-18:00)

Pre odbornú verejnosť – zamestnancov i riaditeľov CPPPaP a ČSPP: 0910 186 627 (pracovné dni od 9:00 do 17:00)

Zastavme násilie

https://www.zastavmenasilie.gov.sk/poradna/

Bezplatná NON-STOP linka: 0800 212 212

Ďalšie linky

LINKA DÔVERY NEZÁBUDKA (Liga za dusevne zdravie)

Tel: 0800 800 566

www.dusevnezdravie.sk


Andreas (iba v téme autizmus)

www.andreas.sk

Na telefóne +421 908 767 565 sme k dispozícii každý deň medzi 12:00 a 13:30


Dobrá Linka (Psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením)

#dobrálinka


Linka detskej istoty (LDI) /nonstop/

116 111

http://www.ldi.sk/


Modrý anjel

www.modryanjel.sk

Inštitút psychoterapie a socioterapie

Telefón: 02/44 880 163

https://www.socioterapia.sk/kontakt/

Skúste aj…


Linka dôvery /nonstop/

055/ 622 2323

Linka pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch

0800 212 212

 

Linka nádeje /nonstop/

055/ 644 1155

 

Linka detskej dôvery

0907 401 749

(Každý pracovný deň od 14:00 do 20:00 hod.)

 

Sociálno-právna poradňa LDI/Ambulantné krízové stredisko LDI

0800 500 500

(Štvrtok a sobotu od 14:00 – 20:00 hod.)

 

Hore
V Blízkosti Offcanvas Bočný Panel