Nájdi ten správny materiál:

Nájdete tu pre vzdelávanie našich detí  aktivity a pracovné listy.prezentácie a videoprednášky.rôzne filmy a e-kníhy.najmä tak potrebnú podporu k učeniu sa doma 😉

This item is not available. Browse the similar products in category: Matematika - 2. stupeň
 

Zlomky

APPKAAUDIO/VIDEONÁVODWEBKA
Added 10. októbra 2020
|
Hits: 1091
|
Advert ID: 6293

autor: Milan Pokorný, Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta

link: http://matematika.truni.sk/zlomky/#introduction

“Kurz Zlomky patrí do oblasti matematiky. Je efektívne využiteľný ako doplnkový študijný materiál najmä v siedmom ročníku základnej školy.

Cieľom kurzu nie je nahradiť učebnicu ani osobnosť učiteľa, ale poskytnúť učiteľom a žiakom interaktívny multimediálny výučbový materiál, ktorým je možné zatraktívniť a obohatiť klasickú formu vyučovania zlomkov. Kurz sa usiluje naplno využiť silné stránky elektronických vzdelávacích materiálov, ktoré nie je možné dosiahnuť klasickými tlačenými učebnými textami. Ide tu najmä o integráciu vysvetľujúcich videí a interaktívnych cvičení na samostatnú aktívnu prácu žiakov.”
Výučbové ciele kurzu
Ciele kurzu vychádzajú z požiadaviek na vedomosti žiaka siedmeho ročníka základnej školy, ktoré sú stanovené v Štátnom vzdelávacom programe.

Naučiť žiaka prečítať a zapísať zlomok.
Naučiť žiaka uviesť príklad rovnakého zlomku v inom tvare.
Naučiť žiaka graficky znázorniť a zapísať zlomkovú časť z celku.
Naučiť žiaka správne znázorniť zlomok na číselnej osi.
Naučiť žiaka porovnať a usporiadať zlomky s rovnakým menovateľom (čitateľom) a výsledok porovnávania zapísať znakmi >, <, =.
Naučiť žiaka vykrátiť a rozšíriť zlomok daným číslom.
Naučiť žiaka krátením upraviť zlomok na základný tvar.
Naučiť žiaka sčítať a odčítať zlomky s rovnakými aj nerovnakými menovateľmi.
Naučiť žiaka nájsť niektorého spoločného menovateľa zlomkov (upraviť zlomky na rovnakého menovateľa).
Naučiť žiaka písomne vynásobiť a vydeliť zlomok prirodzeným číslom a zlomkom.
Naučiť žiaka vypočítať zlomkovú časť z celku.
Naučiť žiaka prečítať a zapísať desatinné zlomky.
Naučiť žiaka previesť zlomok na desatinné číslo.
Naučiť žiaka zapísať zlomok v tvare desatinného čísla.
Naučiť žiaka určiť pri prevode zlomku na desatinné číslo periódu v zápise výsledku.
Naučiť žiaka zmiešané číslo previesť na zlomok, zlomok, kde je čitateľ väčší ako menovateľ, zapísať v tvare zmiešaného čísla.
Naučiť žiaka vyriešiť jednoduché slovné úlohy so zlomkami.

Kontakt na inštitúcie


Stránka ministerstva školstva:
https://www.ucimenadialku.sk/kontakt/
info@ucimenadialku.sk
Poradenské call centrum rezortu školstva

0800 138 033  (v pracovné dni  od 8:00 do 16:00)
————————————————

https://vudpap.sk/kontakty/
Pre rodičov, ich deti a pedagogických zamestnancov: koronavirus@vudpap.sk (nonstop)

Pre rodičov, ktorí akútne potrebujú podporu psychológa: 02 4488 1649 (pracovné dni od 9:30 do 14:30)

Bezplatná zelená VÚDPaP linka: 0800 864 883 (pracovné dni od 9:00-18:00)

Pre odbornú verejnosť – zamestnancov i riaditeľov CPPPaP a ČSPP: 0910 186 627 (pracovné dni od 9:00 do 17:00)

Zastavme násilie

https://www.zastavmenasilie.gov.sk/poradna/

Bezplatná NON-STOP linka: 0800 212 212

Ďalšie linky

LINKA DÔVERY NEZÁBUDKA (Liga za dusevne zdravie)

Tel: 0800 800 566

www.dusevnezdravie.sk


Andreas (iba v téme autizmus)

www.andreas.sk

Na telefóne +421 908 767 565 sme k dispozícii každý deň medzi 12:00 a 13:30


Dobrá Linka (Psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením)

#dobrálinka


Linka detskej istoty (LDI) /nonstop/

116 111

http://www.ldi.sk/


Modrý anjel

www.modryanjel.sk

Inštitút psychoterapie a socioterapie

Telefón: 02/44 880 163

https://www.socioterapia.sk/kontakt/

Skúste aj…


Linka dôvery /nonstop/

055/ 622 2323

Linka pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch

0800 212 212

 

Linka nádeje /nonstop/

055/ 644 1155

 

Linka detskej dôvery

0907 401 749

(Každý pracovný deň od 14:00 do 20:00 hod.)

 

Sociálno-právna poradňa LDI/Ambulantné krízové stredisko LDI

0800 500 500

(Štvrtok a sobotu od 14:00 – 20:00 hod.)

 

Hore
V Blízkosti Offcanvas Bočný Panel