Nájdi ten správny materiál:

Nájdete tu pre vzdelávanie našich detí  aktivity a pracovné listy.prezentácie a videoprednášky.rôzne filmy a e-kníhy.najmä tak potrebnú podporu k učeniu sa doma 😉

Neinvestičný fond Teacher Development Program Slovakia (TDPS, n.f.) rozdelil 20-tisíc eur medzi osem pracovníkov v školstve. Systém ďalšieho vzdelávania ani aktuálne grantové schémy veľmi nepodporujú slovenských učiteľov v odbornom a osobnom raste. Preto slovenský podnikateľ Robert Spišák založil koncom roka 2019 neinvestičný fond Teacher Development Program Slovakia (TDPS, n.f.).

Vôbec prví žiadatelia v histórii fondu zasielali svoje projektové zámery do 31. marca 2020. Z nich osem podporí TDPS, n.f., sumou 20-tisíc eur. Projektové zámery posúdila a úspešných kandidátov vybrala odborná hodnotiaca komisia zložená z odborníkov na školstvo a rozvoj ľudí. Od 1. júna 2020 do 31. mája 2021 by mali víťazi napĺňať svoje ciele a pracovať na komplexnom osobnostnom i odbornom raste.

„Vďaka podpore fondu tak získajú úspešní žiadatelia napríklad možnosť rastu pri rozvojových aktivitách v San Franciscu, švajčiarskom Cerne, či anglickom Scarborough,“ uviedol správca fondu Marek Kmeť.
Komisia podporila projekty z celého Slovenska, každý z nich prináša inovácie a ich následné využitie v školskom systéme. Zamerané sú nielen na jazyky, ale i umenie, kreativitu, medziodborovú synergiu, kritické myslenie alebo grafický dizajn. „Veľmi dôležité je aj následné rozširovanie získaných vedomostí a zručností žiadateľov, ktoré budú následne uplatňovať a učiť ďalších členov odbornej verejnosti aj vo svojich komunitách“, dodal Marek Kmeť.

PODPORENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMERY

  • E. Balážiková, Košice – Rozvoj soft skills a počítačových zručností vo vyučovaní anglického jazyka na gymnáziu – 1 840 €
  • L. Kalinová, Rožňava – Rozvoj kritického myslenia – 2 480 €
  • M. Leitnerová, Budimír – Interný koučing učiteľov na škole – 1 920 €
  • T. Mičáňová, Bratislava – Časticová fyzika na Žiackom vedeckom dni – 1 640 €
  • N. Miháľová, Rimavská Sobota – 1,4 míle – 3 500 €
  • I.Pavlacová, Považská Bystrica – Prvá pomoc pre všetkých – 3 270 €
  • Ľ. Reváková, Košice – Digital art school – 2 130 €
  • R. Šašala, Prešov – Hudobná výchova moderne a zábavne – 3 220 €

Neinvestičný fond Teacher Development Program Slovakia (TDPS, n.f.) vznikol na konci roku 2019. Jeho cieľom je podporiť učiteľov a odborných zamestnancov v školstve, ktorí majú záujem osobnostne i odborne rásť. Zakladateľom fondu je Robert Spišák, ktorého hlavnou ambíciou je umožniť odpútanie sa od priemernosti v slovenskom školstve a podpora jedinečných projektov konkrétnych učiteľov a odborných zamestnancov.

Zdroj: www.tdps.sk/grantovy-program/zalezi-nam-na-tvojom-rozvoji

O Autorovi

Manžel, otec, učiteľ a predseda správnej rady Nadácie EDUvolúcia

Kontakt na inštitúcie


Stránka ministerstva školstva:
https://www.ucimenadialku.sk/kontakt/
info@ucimenadialku.sk
Poradenské call centrum rezortu školstva

0800 138 033  (v pracovné dni  od 8:00 do 16:00)
————————————————

https://vudpap.sk/kontakty/
Pre rodičov, ich deti a pedagogických zamestnancov: koronavirus@vudpap.sk (nonstop)

Pre rodičov, ktorí akútne potrebujú podporu psychológa: 02 4488 1649 (pracovné dni od 9:30 do 14:30)

Bezplatná zelená VÚDPaP linka: 0800 864 883 (pracovné dni od 9:00-18:00)

Pre odbornú verejnosť – zamestnancov i riaditeľov CPPPaP a ČSPP: 0910 186 627 (pracovné dni od 9:00 do 17:00)

Zastavme násilie

https://www.zastavmenasilie.gov.sk/poradna/

Bezplatná NON-STOP linka: 0800 212 212

Ďalšie linky

LINKA DÔVERY NEZÁBUDKA (Liga za dusevne zdravie)

Tel: 0800 800 566

www.dusevnezdravie.sk


Andreas (iba v téme autizmus)

www.andreas.sk

Na telefóne +421 908 767 565 sme k dispozícii každý deň medzi 12:00 a 13:30


Dobrá Linka (Psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením)

#dobrálinka


Linka detskej istoty (LDI) /nonstop/

116 111

http://www.ldi.sk/


Modrý anjel

www.modryanjel.sk

Inštitút psychoterapie a socioterapie

Telefón: 02/44 880 163

https://www.socioterapia.sk/kontakt/

Skúste aj…


Linka dôvery /nonstop/

055/ 622 2323

Linka pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch

0800 212 212

 

Linka nádeje /nonstop/

055/ 644 1155

 

Linka detskej dôvery

0907 401 749

(Každý pracovný deň od 14:00 do 20:00 hod.)

 

Sociálno-právna poradňa LDI/Ambulantné krízové stredisko LDI

0800 500 500

(Štvrtok a sobotu od 14:00 – 20:00 hod.)

 

Hore
V Blízkosti Offcanvas Bočný Panel