Nájdi ten správny materiál:

Nájdete tu pre vzdelávanie našich detí  aktivity a pracovné listy.prezentácie a videoprednášky.rôzne filmy a e-kníhy.najmä tak potrebnú podporu k učeniu sa doma 😉

This item is not available. Browse the similar products in category: Fyzika - SŠ
You are here: Home 3. Stredná škola Fyzika - SŠ Fyzikálne pokusy riadené cez internet
 

Fyzikálne pokusy riadené cez internet

AUDIO/VIDEOCVIKAWEBKA
Added 5. apríla 2020
|
Hits: 615
|
Advert ID: 5343

Prezentácia experimentov, ktoré nie sú úplne bežné pri výučbe, alebo ktorých príprava na kvalitné prevedenie je inak príliš zdĺhavá.

Vzdialene riadené internetové laboratórium obsahuje reálne fyzikálne experimenty, ktoré je možné ovládať prostredníctvom svojho internetového prehliadača. Naše vzdialenej experimenty možno využívať úplne zadarmo a bez nutnosti akejkoľvek registrácie. Namerané dáta si možno vždy stiahnuť do svojho počítača, kde možno s nimi naďalej pracovať.

Vzdialené laboratórium GymKT

Na týchto stránkach postupne budeme prezentovať jednotlivé vzdialenej (internetovo riadené) experimenty , ktoré na našej škole vznikajú. Prostredníctvom webovej kamery a siete Internet môžete tieto pokusy nielen pozorovať, ale predovšetkým na nich merať reálne dáta. Vzdialené experimenty možno využiť ako demonštračný pokus pri multimediálne podporené frontálnej výučbe, alebo (vďaka ich 24-hodinové dostupnosti) tiež ako experimentálne domácu úlohu pre študentov.

Vzdialene ovládané experimenty majú oproti klasickým školským experimentom v tradičných školských laboratóriách alebo oproti virtuálnym simuláciám viacero podstatných výhod:

DOSTUPNOSŤ
Voľný prístup do laboratória (kedykoľvek, odkiaľkoľvek), experimentátor nepotrebuje žiadne fyzikálne pomôcky, experiment možno niekoľkokrát opakovať.

BEZPEČNOSŤ
Nehrozí nebezpečenstvo zranenia pri práci s nebezpečnými látkami, aj keď používatelia pracujú s reálnymi meracími prístrojmi.

MODERNÝ PRÍSTUP
Zvýšený záujem študentov, úspora času pre učiteľov, rýchle grafické spracovanie nameraných hodnôt, namerané dáta sú reálna.

Link: http://remote-lab.fyzika.net/

Kontakt na inštitúcie


Stránka ministerstva školstva:
https://www.ucimenadialku.sk/kontakt/
info@ucimenadialku.sk
Poradenské call centrum rezortu školstva

0800 138 033  (v pracovné dni  od 8:00 do 16:00)
————————————————

https://vudpap.sk/kontakty/
Pre rodičov, ich deti a pedagogických zamestnancov: koronavirus@vudpap.sk (nonstop)

Pre rodičov, ktorí akútne potrebujú podporu psychológa: 02 4488 1649 (pracovné dni od 9:30 do 14:30)

Bezplatná zelená VÚDPaP linka: 0800 864 883 (pracovné dni od 9:00-18:00)

Pre odbornú verejnosť – zamestnancov i riaditeľov CPPPaP a ČSPP: 0910 186 627 (pracovné dni od 9:00 do 17:00)

Zastavme násilie

https://www.zastavmenasilie.gov.sk/poradna/

Bezplatná NON-STOP linka: 0800 212 212

Ďalšie linky

LINKA DÔVERY NEZÁBUDKA (Liga za dusevne zdravie)

Tel: 0800 800 566

www.dusevnezdravie.sk


Andreas (iba v téme autizmus)

www.andreas.sk

Na telefóne +421 908 767 565 sme k dispozícii každý deň medzi 12:00 a 13:30


Dobrá Linka (Psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením)

#dobrálinka


Linka detskej istoty (LDI) /nonstop/

116 111

http://www.ldi.sk/


Modrý anjel

www.modryanjel.sk

Inštitút psychoterapie a socioterapie

Telefón: 02/44 880 163

https://www.socioterapia.sk/kontakt/

Skúste aj…


Linka dôvery /nonstop/

055/ 622 2323

Linka pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch

0800 212 212

 

Linka nádeje /nonstop/

055/ 644 1155

 

Linka detskej dôvery

0907 401 749

(Každý pracovný deň od 14:00 do 20:00 hod.)

 

Sociálno-právna poradňa LDI/Ambulantné krízové stredisko LDI

0800 500 500

(Štvrtok a sobotu od 14:00 – 20:00 hod.)

 

Hore
V Blízkosti Offcanvas Bočný Panel