Nájdi ten správny materiál:

Nájdete tu pre vzdelávanie našich detí  aktivity a pracovné listy.prezentácie a videoprednášky.rôzne filmy a e-kníhy.najmä tak potrebnú podporu k učeniu sa doma 😉

This item is not available. Browse the similar products in category: 0. Materská škola
You are here: Home 0. Materská škola HUDBA HROU – PIESNE PRE DETI A CELÚ RODINU
 

HUDBA HROU – PIESNE PRE DETI A CELÚ RODINU

AUDIO/VIDEOHRANÁVODWEBKA
Added 27. marca 2020
|
Hits: 3384
|
Advert ID: 4584

Zameranie projektu vychádza z nevyhnutnej potreby aktualizácie a inovácie piesňového materiálu pre školskú hudobnú edukáciu, záujmové hudobné aktivity detí aj rodinnú výchovu detí predškolského a mladšieho školského veku. Výber detských ľudových piesní východoslovenského regiónu, detských umelých piesní a detských autorských piesní členov riešiteľského tímu rešpektuje východiskové kompetencie žiakov a výchovno-vzdelávacie štandardy v hudobnej výchove stanovené Štátnym vzdelávacím programom: ISCED 0, ISCED 1. Riešitelia projektu zahrnuli do zborníka celkom 51 detských piesní.
Na stránke nájdete:
– ukážkový prednes piesne s aranžovaným hudobným harmonickým sprievodom,
– aranžovaný hudobný harmonický sprievod k piesni bez speváckej interpretácie,
– metodické námety k piesňam určené na ďalšie sprievodné hudobné aktivity pri ich interpretácii.

Zdroj: http://hudbahrou.pf.unipo.sk/

piesne zadelené do piatich tematických východiskových skupín:

JAR
LETO
JESEŇ
ZIMA
CELOROČNÉ

Piesňový materiál a metodické námety sú výsledkom riešenia vedeckého grantového projektu KEGA č. 018PU-4/2013 na Katedre hudobnej a výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty PU v Prešove

Kontakt na inštitúcie


Stránka ministerstva školstva:
https://www.ucimenadialku.sk/kontakt/
info@ucimenadialku.sk
Poradenské call centrum rezortu školstva

0800 138 033  (v pracovné dni  od 8:00 do 16:00)
————————————————

https://vudpap.sk/kontakty/
Pre rodičov, ich deti a pedagogických zamestnancov: koronavirus@vudpap.sk (nonstop)

Pre rodičov, ktorí akútne potrebujú podporu psychológa: 02 4488 1649 (pracovné dni od 9:30 do 14:30)

Bezplatná zelená VÚDPaP linka: 0800 864 883 (pracovné dni od 9:00-18:00)

Pre odbornú verejnosť – zamestnancov i riaditeľov CPPPaP a ČSPP: 0910 186 627 (pracovné dni od 9:00 do 17:00)

Zastavme násilie

https://www.zastavmenasilie.gov.sk/poradna/

Bezplatná NON-STOP linka: 0800 212 212

Ďalšie linky

LINKA DÔVERY NEZÁBUDKA (Liga za dusevne zdravie)

Tel: 0800 800 566

www.dusevnezdravie.sk


Andreas (iba v téme autizmus)

www.andreas.sk

Na telefóne +421 908 767 565 sme k dispozícii každý deň medzi 12:00 a 13:30


Dobrá Linka (Psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením)

#dobrálinka


Linka detskej istoty (LDI) /nonstop/

116 111

http://www.ldi.sk/


Modrý anjel

www.modryanjel.sk

Inštitút psychoterapie a socioterapie

Telefón: 02/44 880 163

https://www.socioterapia.sk/kontakt/

Skúste aj…


Linka dôvery /nonstop/

055/ 622 2323

Linka pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch

0800 212 212

 

Linka nádeje /nonstop/

055/ 644 1155

 

Linka detskej dôvery

0907 401 749

(Každý pracovný deň od 14:00 do 20:00 hod.)

 

Sociálno-právna poradňa LDI/Ambulantné krízové stredisko LDI

0800 500 500

(Štvrtok a sobotu od 14:00 – 20:00 hod.)

 

Hore
V Blízkosti Offcanvas Bočný Panel