🧚

Nájdi ten správny materiál:

Nájdete tu pre vzdelávanie našich detí  aktivity a pracovné listy.prezentácie a videoprednášky.rôzne filmy a e-kníhy.najmä tak potrebnú podporu k učeniu sa doma 😉

This item is not available. Browse the similar products in category: 0. Materská škola
You are here: Home 0. Materská škola Dopravné prostriedky – porovnávanie
 

Dopravné prostriedky – porovnávanie

HRA
Added 26. marca 2020
|
Hits: 777
|
Advert ID: 4524

Ahojte, v nasledujúcom príspevku som sa zamerala na oblasť Porovnávania s deťmi v MŠ🧚🧜🦸🧞. K aktivitám som vytvorila aj krátke sprievodné video🎀🎀🎀. Aktivity sú v tomto príspevku rozdelené do rôznych typov úloh (od U1-U5) a je len na Vás, ktoré sa rozhodnete realizovať, alebo čo si k aktivitám doplníte 🌼🌼🌼.

Názov učebnej situácie: Dopravné prostriedky
🛴🦽🦼🚲🛵🏍️🚙🚗🚕🚓🚑🚒🏎️🚜🚚🚛

Najviac zapojené percepčné kanály: vizuálny kanál 👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👀👀👀👀👀👀

Učebné požiadavky: 🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄
• Kognitívna oblasť 🤯 (rozumová): Dieťa porovnáva vnímaný objekt s vnímaným objektom, na základe vonkajšej podobnosti vytvára dvojice dopravných prostriedkov.
• Socio- afektívna oblasť🥰 (citová): Dieťa sa sústredí na činnosť na základe zapojenia svojich vôľových vlastností.
• Psycho- motorická oblasť🖐️: Manipuláciou s obrázkami vytvára dvojice obrázkov a rozvíja si jemnú motoriku.

Učebné úlohy (všeobecný popis):
❤️U1. Porovnaj obrázky a priraď priesvitnú kartičku k dopravnému prostriedku.
🧡U2. Porovnaj obrázky a priraď tieň k dopravnému prostriedku.
💛U3. Porovnaj obrázky a priraď kartičku s obrysom k dopravnému prostriedku.
💚U4. Porovnaj dopravné prostriedky na obrázkoch a priraď slovne dopravný prostriedok k miestu, po ktorom tento prostriedok jazdí.
💙U5. Porovnaj obrázky, čo majú spoločné a rozdielne. Vytvor dvojice na základe podobnosti.

❤️Priebeh U1:
Pomôcky: farebné kartičky s dopravnými prostriedkami, bezfarebné kartičky, na ktorých je dopravný prostriedok vystrihnutý (miesto vystrihnutia je zalaminované tak, aby bolo vidieť cez kartičku).
• Rozprestri pred seba farebné kartičky a priesvitné kartičky.
• Porovnaj obrázky. Sú kartičky rovnaké? Čo na nich vidíš? Čo majú spoločné? V čom sa tieto kartičky líšia? (poprípade doplním iné pomocné otázky)
• Vytvor z týchto kartičiek dvojice. (Prečo si spojil práve tieto dve kartičky? Všímam si, akým spôsobom dieťa vytvára dvojice, či si ich na seba prikladá alebo hneď vie, ktoré dve kartičky má spojiť, poprípade si všímam, či za každým prechádza pohľadom po všetkých kartičkách).

🧡Priebeh U2:
Pomôcky: farebné kartičky s dopravnými prostriedkami, obrázky na ktorých sú tiene týchto dopravných prostriedkov.
• Rozprestri si pred seba farebné kartičky a kartičky, ktoré majú na sebe tieň.
• Porovnaj obrázky. Sú kartičky rovnaké? Čo na nich vidíš? Čo majú spoločné? V čom sa tieto kartičky líšia? (poprípade doplním iné pomocné otázky)
• Vytvor z týchto kartičiek dvojice.

💛Priebeh U3:
Pomôcky:farebné kartičky s dopravnými prostriedkami, bezfarebné obrázky, na ktorých sú už iba obrysy týchto dopravných prostriedkov.
• Rozprestri si pred seba farebné kartičky a kartičky a kartičky na ktorých sú obrysy obrázkov.
• Porovnaj obrázky. Sú kartičky rovnaké? Čo na nich vidíš? Čo majú spoločné? V čom sa tieto kartičky líšia? (poprípade doplním iné pomocné otázky)
• Daj k sebe tie kartičky, ktoré majú niečo spoločné. Vytvor z týchto kartičiek dvojice.

💚Priebeh U4:
Pomôcky: farebné kartičky na ktorých sú obrázky dopravných prostriedkov
• Rozprestri pred seba obrázky s dopravnými prostriedkami.
• Porovnaj tieto obrázky (dopravné prostriedky na nich) medzi sebou.
• Slovne k ním priraď miesto, po ktorom tieto dopravné prostriedky jazdia (napríklad auto jazdí po ceste…)

💙Priebeh U5:
Pomôcky: farebné kartičky na ktorých sú obrázky dopravných prostriedkov, farebné obrázky tých istých dopravných prostriedkov, ktoré sú však vystrihnuté (nafarbené sú však fixkami, inými farbami ako pôvodné obrázky a sú menšie)
• Rozprestri si pred seba všetky obrázky.
• Porovnaj obrázky. Sú obrázky rovnaké? V čom sa tieto obrázky líšia? V čom sú podobné?
• Vytvor dvojice obrázkov. Skús tieto dvojice obrázkov porovnať (farba, veľkosť…) (Dbáme na to, aby dieťa používalo slová ako menší/ väčší než, poprípade zapojíme obrázky, ktoré sú rovnako veľké)
• O koľko je obrázok menší? O koľko je obrázok väčší? (menšie obrázky sú vystrihnuté a tak si ich dieťa môže na seba aj prikladať a môžu tak ukázať veľkostný rozdiel).

 

https://www.facebook.com/groups/zavretaskola/permalink/633312650840803/?hc_location=ufi

Kontakt na inštitúcie


Stránka ministerstva školstva:
https://www.ucimenadialku.sk/kontakt/
info@ucimenadialku.sk
Poradenské call centrum rezortu školstva

0800 138 033  (v pracovné dni  od 8:00 do 16:00)
————————————————

https://vudpap.sk/kontakty/
Pre rodičov, ich deti a pedagogických zamestnancov: koronavirus@vudpap.sk (nonstop)

Pre rodičov, ktorí akútne potrebujú podporu psychológa: 02 4488 1649 (pracovné dni od 9:30 do 14:30)

Bezplatná zelená VÚDPaP linka: 0800 864 883 (pracovné dni od 9:00-18:00)

Pre odbornú verejnosť – zamestnancov i riaditeľov CPPPaP a ČSPP: 0910 186 627 (pracovné dni od 9:00 do 17:00)

Zastavme násilie

https://www.zastavmenasilie.gov.sk/poradna/

Bezplatná NON-STOP linka: 0800 212 212

Ďalšie linky

LINKA DÔVERY NEZÁBUDKA (Liga za dusevne zdravie)

Tel: 0800 800 566

www.dusevnezdravie.sk


Andreas (iba v téme autizmus)

www.andreas.sk

Na telefóne +421 908 767 565 sme k dispozícii každý deň medzi 12:00 a 13:30


Dobrá Linka (Psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením)

#dobrálinka


Linka detskej istoty (LDI) /nonstop/

116 111

http://www.ldi.sk/


Modrý anjel

www.modryanjel.sk

Inštitút psychoterapie a socioterapie

Telefón: 02/44 880 163

https://www.socioterapia.sk/kontakt/

Skúste aj…


Linka dôvery /nonstop/

055/ 622 2323

Linka pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch

0800 212 212

 

Linka nádeje /nonstop/

055/ 644 1155

 

Linka detskej dôvery

0907 401 749

(Každý pracovný deň od 14:00 do 20:00 hod.)

 

Sociálno-právna poradňa LDI/Ambulantné krízové stredisko LDI

0800 500 500

(Štvrtok a sobotu od 14:00 – 20:00 hod.)

 

ZAVRETÁ ŠKOLA / web vytvoril: Miroslav Sopko / spolupracovali Lucia Rosáková, Tina Botková, Margaréta Knapíková