Nájdi ten správny materiál:

Nájdete tu pre vzdelávanie našich detí  aktivity a pracovné listy.prezentácie a videoprednášky.rôzne filmy a e-kníhy.najmä tak potrebnú podporu k učeniu sa doma 😉

This item is not available. Browse the similar products in category: Matematika - 2. stupeň
You are here: Home 2. stupeň Matematika - 2. stupeň Matematické príbehy
 

Matematické príbehy

NÁVODWEBKA
Added 27. septembra 2022
|
Hits: 407
|
Advert ID: 7526

Autor: Indícia, n.o.
Matematické príbehy sú malé literárne diela (rozprávky, sci-fi, poviedky), ktoré obsahujú matematické pojmy a jednu alebo viac matematických úloh. Prekážkami pre hrdinov príbehu sú matematické úlohy, ktoré sú súčasťou deja. Čitatelia sú motivovaní tieto úlohy vyriešiť.

Matematické príbehy nájdu uplatnenie v každej fáze vyučovacieho procesu. Môžu slúžiť na motiváciu, precvičovanie a upevňovanie učiva, prípadne aj na preverovanie vedomostí.

Podnetom na vznik webstránky bola kniha Šestnásť matematických príbehov od autorského kolektívu pod vedením prof. RNDr. Milana Hejného, CSc. a doc. RNDr. Ľudovíta Niepela, CSc. V týchto príbehoch nezachráni hlavného hrdinu z nebezpečnej situácie čarovný prútik, kúzelná lampa, ani iný predmet, ale bystrý um a dôvtip čitateľa.

Didaktici tvrdia, že ak dieťa vie zasadiť matematickú úlohu do kontextu reálneho života, je to dôkaz hlbšieho porozumenia úlohy. V roku 2021 sa preto niekoľko škôl zapojilo do pilotného ročníka projektu Matematické príbehy. Jeho cieľom bolo motivovať žiakov základných škôl, aby sami začali matematické príbehy vytvárať.

Nájdete tu ukážky príbehov zo spomínanej knihy, ale aj niekoľko príbehov, ktoré vytvorili deti v rámci pilotného ročníka. Ukážky majú poslúžiť deťom ako inšpirácia pri tvorbe nových zaujímavých matematických príbehov.

Link: https://www.matematickepribehy.sk/

Kontakt na inštitúcie


Stránka ministerstva školstva:
https://www.ucimenadialku.sk/kontakt/
info@ucimenadialku.sk
Poradenské call centrum rezortu školstva

0800 138 033  (v pracovné dni  od 8:00 do 16:00)
————————————————

https://vudpap.sk/kontakty/
Pre rodičov, ich deti a pedagogických zamestnancov: koronavirus@vudpap.sk (nonstop)

Pre rodičov, ktorí akútne potrebujú podporu psychológa: 02 4488 1649 (pracovné dni od 9:30 do 14:30)

Bezplatná zelená VÚDPaP linka: 0800 864 883 (pracovné dni od 9:00-18:00)

Pre odbornú verejnosť – zamestnancov i riaditeľov CPPPaP a ČSPP: 0910 186 627 (pracovné dni od 9:00 do 17:00)

Zastavme násilie

https://www.zastavmenasilie.gov.sk/poradna/

Bezplatná NON-STOP linka: 0800 212 212

Ďalšie linky

LINKA DÔVERY NEZÁBUDKA (Liga za dusevne zdravie)

Tel: 0800 800 566

www.dusevnezdravie.sk


Andreas (iba v téme autizmus)

www.andreas.sk

Na telefóne +421 908 767 565 sme k dispozícii každý deň medzi 12:00 a 13:30


Dobrá Linka (Psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením)

#dobrálinka


Linka detskej istoty (LDI) /nonstop/

116 111

http://www.ldi.sk/


Modrý anjel

www.modryanjel.sk

Inštitút psychoterapie a socioterapie

Telefón: 02/44 880 163

https://www.socioterapia.sk/kontakt/

Skúste aj…


Linka dôvery /nonstop/

055/ 622 2323

Linka pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch

0800 212 212

 

Linka nádeje /nonstop/

055/ 644 1155

 

Linka detskej dôvery

0907 401 749

(Každý pracovný deň od 14:00 do 20:00 hod.)

 

Sociálno-právna poradňa LDI/Ambulantné krízové stredisko LDI

0800 500 500

(Štvrtok a sobotu od 14:00 – 20:00 hod.)

 

Hore
V Blízkosti Offcanvas Bočný Panel