Nájdi ten správny materiál:

Nájdete tu pre vzdelávanie našich detí  aktivity a pracovné listy.prezentácie a videoprednášky.rôzne filmy a e-kníhy.najmä tak potrebnú podporu k učeniu sa doma 😉

This item is not available. Browse the similar products in category: Telesná výchova - 1. stupeň
 

Hýbsadoma!

CVIKAWEBKA
Added 3. júna 2020
|
Hits: 798
|
Advert ID: 6154

Čo je hýbsadoma! ?

Hýbsadoma! je celoslovenský projekt pre žiakov základných škôl ktorého cieľom je ich v tomto období rozhýbať.

Jedná sa o celoslovenskú súťaž, v ktorej medzi sebou súťažia školáci z celého Slovenska v jednoduchých športových disciplínach, ktoré sa dajú robiť doma (alebo aj vonku).

Decká vykonávajú jednoduché cviky na výdrž, rodičia im merajú čas a zapisujú ich do výsledkovej listiny na webe. Nejde o to kto urobí nejaký cvik najrýchlejšie, ale kto ho vydrží vykonávať čo najdlhšie. Čiže čím viacej odcvičených minút, tým lepší výsledok.

Výsledky sa neustále vyhodnocujú online a na stránke sa zobrazujú nielen najlepší školáci, ale aj najlepšie školy. Vyhráva škola ktorá bude mať na konci najvyšší počet hodín strávených v pohybe.

Aké sú cviky?

Vybrali sme jednoduché cviky pre deti ktoré ich budú baviť a zvládnu ich deti od 1. po 9. ročník. Na začiatok zverejníme 4 cviky a 1 bonusový cvik. Postupne budeme pridávať nové cviky aby sme udržali záujem našich športových nádejí.

  1. Lezenie po štyroch – medveď
  2. Skok na mieste na jednej nohe
  3. Bicyklovanie na mieste ležiac na chrbte
  4. Vyhadzovanie vankúša s otočkou

Bonusový cvik: Drepy rodič + dieťa

Presný popis jednotlivých cvikov nájdete vo výsledkoch na stránke: http://vysledky.vysledkovyservis.sk/16625/hybsadoma2020

Ako  sa môže moje dieťa zúčastniť?

Pre účasť v hýbsadoma! treba dieťa zaregistrovať cez stránku VysledkovyServis.sk na adrese: https://www.vysledkovyservis.sk/hybsadoma/hybsadoma/individual-registration. Tam vyplníte základné údaje o svojom dieťati, vyberiete školu ktorú navštevuje a zaregistrujete ho. Najneskôr na druhý deň sa jeho meno zobrazí v zozname prihlásených detí a môžete sa začať doma hýbať a zapisovať jeho výkony. Pri prihlásení budete musieť zadať dátum narodenia dieťaťa. Dátum slúži iba na overenie keď budete neskôr zapisovať časy svojho športovca. Nikde sa nezverejňuje.
Registrácia sa zastaví v posledný deň súťaže. Hneď po prihlásení Vám príde email s potvrdením a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených.
Výška účastníckeho poplatku je dobrovoľná a bude slúžiť na podporu tohto projektu.

Ako sa to bude vyhodnocovať?

Decká robia jednotlivé cviky samostatne a vy im meriate čas pomocou mobilu, alebo hodiniek. Každý cvik zvlášť. Tieto časy potom zapíšete k jeho/jej menu do online výsledkov na stránke:  http://vysledky.vysledkovyservis.sk/16625/hybsadoma2020
Deti súťažia jednotlivo, sú rozdelené do kategórii podľa roku narodenia a ich výkony sú viditeľné na webe. Samotná súťaž je však predovšetkým súťažou tímov – škôl. Kto tvorí tím? Všetci žiaci jednej školy. Čiže prváci aj deviataci prispievajú svojim pohybom a časmi rovnako do spoločného času. Víťazom sa stáva škola ktorá bude mať na konci najviac odcvičeného času. Online výsledky sa prepočítavajú a aktualizujú každý deň, čiže je možné priebežne sledovať ako ktorá škola ako maká.
Po skončení projektu bude možné dieťaťu vytlačiť diplom s jeho výkonom.

Aké sú kategórie?

Školopovinné deti rok narodenia 2005 – 2013.
Prváci – 2013, druháci – 2012, tretiaci – 2011, štvrtáci – 2010, piataci – 2009, šiestaci – 2008, siedmaci – 2007, ôsmaci – 2006, deviataci – 2005.
Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia a bez ohľadu na skutočne navštevovaný školský ročník.

Je možné cvik zopakovať a zapísať lepší čas?

Samozrejme. Deti môžu cviky skúšať ľubovoľne veľa krát a ich čas im môžete prepisovať.

Musí sa cvičiť doma?

Nie. Môžete cvičiť kdekoľvek. Majte však na zreteli situáciu akú tu máme a zostaňte v bezpečí.

Môžeme sa pochváliť svojim výkonom?

Jasné! Na FB stránke hýbsadoma! môžete zverejňovať fotky a videá z vašich cvičení. https://www.facebook.com/hybsadoma/

Kedy súťaž končí?

Súťaž končí 30.6.2020, alebo dňom keď sa deti vrátia do škôl.

Ako zabezpečíme, že niekto nepodvádza?

Nijako. Projekt hýbsadoma! je postavený na slušnosti a princípoch fair play. Veríme, že nikto z detí ani rodičov sa nezníži k tomu aby podvádzal. Chceme predsa žiť v krajine kde sa k sebe správame so vzájomným rešpektom a úctou.

Avšak aktuálna situácia sa môže vyvinúť rôznym spôsobom a preto:

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

Kto je organizátor podujatia?

Organizátorom podujatia je spoločnosť SunBell s.r.o., Vážska 305/41, 911 05 Trenčín, IČO: 50 248 740. Firma, ktorá sa zoberá športovou časomierou a tomto čase, nebyť Covid-19, by niekde vonku merala preteky dospelých, alebo detí. Žiaľ v aktuálnej situácii sme prišli o všetky zákazky tak sa snažíme aspoň touto cestou rozhýbať slovenských školákov a udržať časomieru v chode. Ďakujeme vám.

Kontakt na inštitúcie


Stránka ministerstva školstva:
https://www.ucimenadialku.sk/kontakt/
info@ucimenadialku.sk
Poradenské call centrum rezortu školstva

0800 138 033  (v pracovné dni  od 8:00 do 16:00)
————————————————

https://vudpap.sk/kontakty/
Pre rodičov, ich deti a pedagogických zamestnancov: koronavirus@vudpap.sk (nonstop)

Pre rodičov, ktorí akútne potrebujú podporu psychológa: 02 4488 1649 (pracovné dni od 9:30 do 14:30)

Bezplatná zelená VÚDPaP linka: 0800 864 883 (pracovné dni od 9:00-18:00)

Pre odbornú verejnosť – zamestnancov i riaditeľov CPPPaP a ČSPP: 0910 186 627 (pracovné dni od 9:00 do 17:00)

Zastavme násilie

https://www.zastavmenasilie.gov.sk/poradna/

Bezplatná NON-STOP linka: 0800 212 212

Ďalšie linky

LINKA DÔVERY NEZÁBUDKA (Liga za dusevne zdravie)

Tel: 0800 800 566

www.dusevnezdravie.sk


Andreas (iba v téme autizmus)

www.andreas.sk

Na telefóne +421 908 767 565 sme k dispozícii každý deň medzi 12:00 a 13:30


Dobrá Linka (Psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením)

#dobrálinka


Linka detskej istoty (LDI) /nonstop/

116 111

http://www.ldi.sk/


Modrý anjel

www.modryanjel.sk

Inštitút psychoterapie a socioterapie

Telefón: 02/44 880 163

https://www.socioterapia.sk/kontakt/

Skúste aj…


Linka dôvery /nonstop/

055/ 622 2323

Linka pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch

0800 212 212

 

Linka nádeje /nonstop/

055/ 644 1155

 

Linka detskej dôvery

0907 401 749

(Každý pracovný deň od 14:00 do 20:00 hod.)

 

Sociálno-právna poradňa LDI/Ambulantné krízové stredisko LDI

0800 500 500

(Štvrtok a sobotu od 14:00 – 20:00 hod.)

 

Hore
V Blízkosti Offcanvas Bočný Panel